Inackordering

Vi har följande inackorderingsalternativ:

-Lösdrift med tillgång till ligghall fördelat i hagar som nedan:
ridston, ridvalacker, avelsston/unghästar.

-Helinackordering med box

-Halvinackordering med box

Som inackordering har man tillgång till belyst ridbana 20×40 meter samt belyst ridhall c:a 14×14 meter.

Vy över några av hagarna på Tenglagården.

ny1 ny2
gården1 gården2
hagar3 hagar5 hagar6
hageny ny3

För närvarande finns ett fåtal platser lediga.
En plats i ridstoflocken samt en-två platser i valackflocken.
Kan ev även finnas möjlighet för en plats i avelsstoflocken.
Kontakta Tess vid intresse samt priser tel: 076-8115404 mail: tenglagarden@gmail.com